Licencer kan orsaka mycket huvudbry åt företag. Göteborgs universitet med tusentals datorer behövde ett system att hålla reda på dessa och valde att utveckla en Lasso-lösning på egen hand. anpassad till deras speciella verksamhet, då de redan kunde både FileMaker och Lasso. De kontakta oss för att lära dem de nya och avancerade funktionerna i Lasso och vill arbeta med sitt eget projekt under kursen. Inget problem för våra duktiga pedagogiska konsulter. Att i en kurs blanda både nybörjare och erfarna utvecklare i ett programmeringsspråk låter först som en pedagogisk mardröm, men våra konsulter producerade ett kursupplägg där en del av deltagarna kunde lära sig nya avancerade funktioner medans en annan del samtidigt kunde lära sig grunderna i språket. Nyckeln till detta är förberedelserna och noggrann planering.

När vår konsult anlände till kurslokalen hade han med sig ett par CD-skivor med kursmaterial som snabbt lades in deltagarnas datorer och en tidsplan för utbildningen. Kursmaterialet hade stora inslag av självstudier och fungerade väl för nybörjarna efter en kort introduktion och de kunde alltid fråga om hjälp när de körde fast.

Samtidigt kunde de avancerade användarna djupdyka in i exempelfiler kryddade med avancerade funktioner och bygga in dem direkt i det projekt de utvecklade.

Under kursdagarna fanns gemensamma genomgångar för halva gruppen i taget då den andra halvan kunde antingen lyssna med eller arbeta vidare ostört genom att lyssna på bra musik i sina hörlurar.

Kursupplägget fungerade väl och gav det avsedda resultatet, de avancerade användaren hade efter kursen nästan byggt klart det system de ville ha och den andra halvan hade fått solida kunskaper i ett nytt spännande och kraftfullt programmeringsspråk.