Denna lösning finns i två versioner, en för Rektorsprogram och en för VAL-projekt vid uinversitetens uppdragsutbildningar.

Mera info finns på en separat webbsite som kommer lanseras under hösten.