Att börja med en förstudie inför en större upphandling kan vara en god ide. Som kund får du en kvalificerad analys av affärs- processen och en detaljerad kravspecifikation. Men det är inte alltid som denna etablerade process ger bäst resultat. Vi har ett alternativ!

Den traditionella kravanalysprocessen i ett projekt där man skall utveckla en lösning ställer höga krav på alla inblandade, både på utförare och beställare. Historierna är många om IT-projekt som inte ha fungerat tillfredställande.

Vårt alternativ är en iterativ utvecklingsprocess där grunden är ett längre samarbete uppdelat i flera korta levererabara projekt med det uttalade målet att göra mesta möjliga affärsnytta med minsta möjliga konsultinsats i varje enskilt projekt.

Vi delar alltså upp arbetet med att utveckla ert system i flera korta projekt där vi utifrån en prioriteringslista åtgärdar de delar i systemet där behovet är störst och affärsnyttan maximeras.

Fördelarna är att varje projekt ger en mätbar effekt i produktivitet och därmed betalar sig själv och ekonomiavdelningen blir glad att av att få en jämn månadskostnad som inte påverkar likviditeten speciellt mycket. Dessutom utbildar vi gärna er personal att utföra små eller stora delar i projektet om så önskas för att ytterligare hålla kostnaden nere.

Våra erfarenheter av denna typ av utvecklingsprocess är att den fungerar mycket väl och ger hög avkastning på investerat kapital med ett minium av administration.

Kontakta oss idag för att starta en diskussion om vad ni vill göra, så återkommer vi, utan kostnad. med ett svar på hur det kan göras. Skicka din fråga till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.