Företaget Intelligent Mammals AB tog en paus mellan 2010-2013

Hejsan!

Uppdaterad: 2013-07-20: Intelligent Mammals AB återupptar verksamheten efter en tids bortavaro. I och med att kravet på revisorer i små AB togs bort, är det inte fullt lika jobbigt att ha ett AB.

Uppdaterad: 2011-10-07 enligt nedan:

Företaget Intelligent Mammals AB håller på att läggas ner sedan dec 2009 och avvecklas. Det är en lång process som kan ta flera år eller mera.

Istället driver jag mitt företagande vidare i form av en enskild firma, som har namnet Mammals. För mera info om detta nya företag se min webbplats www.mammals.se .

OBS! De flesta tjänster, erfarenheter och kunskaper som beskrivs på dessa sidor erbjuds även i min enskilda firma Mammals. Det är ju samma person bakom, dvs jag.

Skälen att lägga ner mitt AB är inte pga ekonomiska problem, obestånd, konkurs eller liknande. Det är bara det att jag finner det alltmer tidskrävande, krångligt och dyrt att driva företag i formen Aktiebolag. Så mitt AB är numera vilande, men inte formellt satt som vilande genom anmälan till Bolagsverket, då man bara kan göra det en gång.

Innehållet på webbplatserna nedan som ligger under denna domän (se listan nedan) har redan eller kommer senare att överföras till mammals.se. Utom cmsdemo som kommer att ligga på sin egen domän.

Dessa domäner är helt nedlagda och borta från nätet sept 2011, med följande hänvisningar om du är intresserad:

applescript.intelligentmammals.se

cmsdemo.intelligentmammals.se --> www.cmsdemo.se (leder till en tom webbplats)

fm.intelligentmammals.se --> www.mammals.se > Vad jag gillar > Filemaker

joomla.intelligentmammals.se --> www.mammals.se > Vad jag gillar > Joomla! (här finns även min online kurs i Joomla!)

kurser.intelligentmammals.se --> www.mammals.se > Vad kan jag hjälpa dig med > Kurser och utbildningar.

www.intelligentmammals.se (Denna webbplats. Den fick idag ett nytt template och återställdes så att den fungerar igen så att artiklarna på den kan visas. Även om informationen är inaktuell på många ställen fall, så får webbsiten leva kvar som den en gång var. Lade till en disclaimer längst upp.)

Foto: Bean under construction av Spyderball.