pannbiff 227 170pxEtt orderssystem för köttbullar, skinka, rostbiff och korv riktat till ICA-butiker ställer alla system krav på användarvänlighet och att den information som användaren mest efterfrågar skall vara den information som användaren faktiskt ser. I det här fallet gäller det marginalerna.

Våra konsulter gjorde en översyn av på marknaden tillgängliga e-handels-lösningar och hittade inget som kunde uppfylla den tekniska specifikation de utarbetat. I den specifikationen fanns egentligen inga konstigheter.

Användaren som är en inköpare, skall på varje orderrad kunna se hur många kronor han tjänar på den kvantitet han väljer att beställa. Det skall också vara lätt att ange att annat utpris till konsument och direkt se resultatet innan man lägger varan i korgen.

När ordern väl är lagd skall det på ordern summeras täckningsbidrag, dels för kunden och dels för distributören. Detta TB skulle i sin tur fördelas mellan säljare enligt speciella regler.

Eftersom de flesta varor såldes i hela lådor och priserna angavs på förpackningen så ställde det till en smula problem i de färdiga systemet som fanns då, men inte lika klurigt som den omständigheten att en del varor hade ca-vikt och det på ordern efteråt skulle anges vilken vikt som faktiskt levererats. Dessa funktioner stöddes inte i något av de system vi tittade på.

Logistikbiten var en annan stötesten i de färdiga systemen. De hade inget stöd för den i distributörsbranchen vanliga lösningen att ordern fördelas på olika leverantörer och en del av dessa har distributionscentraler på olika platser i landet och det är därifrån ordern skickas. Arbetsgången är att när ordern plockas vägs vissa varor och vikten antecknas på ordern och leveransbesked lämnas för varje orderrad. Detta besked skall skickas till slukund och inte till distributören, som var ett annat vanligt feltänk i de färdiga systemen våra konsulter gjorde en översyn på.

Affärsprocessen, som den såg ut i denna bransch enligt ovan, verkade endast kunna realiseras i system som kostade från flera hundra tusen kronor och uppåt.

Därför utvecklade vi en egen mycket avancerad e-handels-lösning där alla krav enligt ovan stöds och där även ett (Content Management System) tillsammans med ett kampanj- och marknadsföringssystem är integrerat i den färdiga lösningen.

Systemet bygger på ett affärssystem i FileMaker Pro i vilket kunder, produkter och webshoppens innehåll och utseende bestäms. Sedan skickas detta upp till webbshoppen genom ett tryck på en knapp. Webshoppen bygger sedan på MySQL och Lasso. Från webbshoppen hämtas sedan kunder, order och orderrader.

Detta system kan erbjudas till nya kunder genom vår unika finansieringsmodell, betala bara för vad du säljer för. Läs mer om detta på annan plats på denna webbplats.