En ny webblösning med tusentals användare är inget man lättvindigt lanserar utan att testa den först. För att hålla nere kostnaderna för utvecklingen så behöver man testa flera varianter på användargränssnitt på verkliga användare innan man ger en slutlig specifikation till programmerarna. Men hur testar man samtidigt som man lagrar data om hur användargränssnittet fungerar? Våra pedagogiska utbildare visade hur man skapar en simulerad testmiljö i Authorware med databaskopplingar.

Postgirot Bank (numera Nordea) kontaktade Studentlitteratur Software (numera Trigono) som kontaktade oss för att lösa detta problem. Vi satte samman en skräddarsydd utbildning för fyra personer i multimedia-verktyget Authorware.

I Authorware kan man snabbt och enkelt både bygga simuleringar av ett program eller webbplats som beter sig på skärmen på exakt samma sätt som de gör i verkligheten.

Parat med denna egenskap är att man kan lagra allting som användaren gör i varje enskild knapp eller interaktion i en databas via tex ODBC, textfil eller webbkoppling. Alltså går det att räkna hur många gånger en knapp har blivit klickad på (eller inte) och även vilken väg användaren tar genom systemet.

På så sätt kan man genomföra hundratals tester till en låg kostnad där testmiljön själv producerar statistik och underlag för beslut och man kan lätt bygga om miljön för nya gränssnitt utifrån vad testerna visar. Man behöver alltså inte en person ståendes kikande över axeln på test-personen med ett block i handen.

Ett andra användningsområde för verktyget är att samma simulering sedan kan användas för telefonsupport, försäljning och som underlag för utveckling.