Hur utbildar man en ständig ström av nya lastbilschaufförer från olika länder som kör tankbilar lastade med livsfarliga kemikalier i att skilja på olika alarmsignaler och varningssymboler? Det var frågeställningen för Rohm and Haas i Landskrona. Våra pedagogiska utbildare visade hur man skapar en multimediaproduktion i Authorware  under en intensiv och givande tredagarskurs.
Rohn and Haas är en kemikaliefabrik i Landskrona som arbetar mycket att minimera påverkan på miljön och få en så säker arbetsmiljö som möjligt.

I detta arbete ingår att ge varje ny lastbilschaufför som levererar kemikaler till fabriken en kort utbildning i säkerhet, rutiner, skyltar, symboler och varningssignaler på fabriksområdet och även hur lastning och lossning skall utföras för att det skall vara så säkert som möjligt. Tex finns det områden på fabriken där man inte får köra med bil.

Eftersom dessa chaufförer anländer en och en vid alla möjliga tider på dygnet och de skall utbildas före de kan tillåtas att köra in på området, så är förstås alla former av guidade turer eller klassrumsundervisning inte att tänka på.

Så Rohm and Haas kontaktade dåvarande Studentlitteratur Software som kontaktade oss och vi satte samman en skräddarsydd utbildning i Courseware-verktyget Authorware åt Rohm and Haas.

Efter kursen placerades i receptionen på Rohn and Haas en PC med hörlurar och ett egenutvecklat högkvalitativt e-learningprojekt som utbildar chaufförerna med en interaktiv multimediapresentation på ca 15 minuter. Presentationen avslutas med ett test på ca fem minuter. Om chauffören klarar testet skrivs ett litet passerkort ut, som chauffören kan visa upp för vakten vid nästa besök.

En sådan här lösning är mer och mer kostnadseffektiv ju flera personer som utbildas med den. Efter 500 chaufförer har man producerat ca 10.000 minuter eller 167 timmar med utbildning, för en bråkdel av priset för alternativen.

En annan fördel är att utbildningsformen e-learning i en sådan här situation är att e-learning är mycket tids-och kostnadseffektit. Att lösa på något annat sätt, tex med guidade turer på området dygnet runt, bandspelare för att spela upp olika typer av varningsljud man måste kunna skilja på och kanske skriftliga prover och rättning av desamma, är helt enkelt inte görbart. Man kan omöjligen uppnå samma goda resultat på det viset som med elearning. Så alternativet, en dygnetruntbemannad utbildningsavdelning med multimediakapcitet är helt orealistiskt.