När den svenska generalagenten för FileMaker, Studentlitteratur Software, behövde en kursledare för utbildning på sina produkter i Stockholm, kontaktade de oss, som sedan höll i alla kurser utom en under fyra år.

Under den tid samarbetet varade så höll våra duktiga pedagoger i alla kursämnen i Stockholm, utom ett. Ämnena var FileMaker grund, FileMaker forts, Webbpublicering med FileMaker och Webbpublicering i praktiken. Till den senare kursen utvecklade även våra pedagogiska konsulter kursmaterialet.

Utmaningen var att hålla samma höga kvalitet på utbildningarna som Studentlitteratur Software* hade på sina egna utbildningar i hemstaden Lund och detta representerade även ett stort förtroende. Utbildaren på kursen representerar i kundens ögon hela företaget och det förtroendet förvaltade våra konsulter väl genom att uppträda som de pedagogiska, kunniga och professionella konsulter de är.

* Numera har Studentlitteratur Software bytt namn till Trigono.