Vår första installation av vårt system för webbaserad trycksaksproduktion gjorde vi åt riksorganisationen Friskis&Svettis Riks som med 136 lokalföreningar över hela landet hade behov av att få en fungerande trycksaksproduktion i lokalföreningarna där den grafiska profilen återgavs korrekt, utan att utrusta alla lokalföreningar med datorer, program för layout, mallar och utbildning.

Alternativet med att producera alla trycksaker på riksnivå förkastades också det, av kostnadskäl då man bara flyttade problemet från 136 lokalföreningar till riks-nivå istället. Friskis&Svettis fick en lösning där deras lokalföreningar för en bråkdel av kostnaden jämfört med alternativen kan producera så många trycksaker man vill i de fasta mallar som ingår i systemet. Dessutom så är tiden för att producera en trycksak från start till mål och beställa tryck av den en bråkdel jämfört med att använda mallar i layoutprogram. Systemet vi levererade till Friskis&Svettis Riks har stöd för flersidiga broshyrer där de även kan infoga scheman för sina träningslokaler de skapar separat i systemet. Dessa scheman kan sedan infogas i flera olika typer av trycksaker och webbpubliceras.
Anpassning

Vi ser otroligt många möjligheter att utifrån grunden i detta system anpassa det till nya sammanhang. Nyhetsbrev, kundtidningar, lunchmenyer, mäklarfirmors objektbeskrivningar, blankettsystem online, kursbeskrivningar som PDF-filer, trycksakshantering mm är bara ett par stycken av hundratals tillämpningar. Vi ser även stora möjligheter i att hänga på funktioner för distribution av trycksaker via tex email eller fax eller Postens eBrev.

Systemet är baserat på Lasso och MySQL.

Vi välkomnar förfrågningar om detta system.