När felprocenten i en viss ärendetyp ökar, är det läge att arbeta förebyggande. Försäkringskassan kontaktade oss för att genomföra en skräddarsydd utbildning i hur man skapar webb-baserad utbildning, så att de kunde bygga upp en e-learning-webbplats åt en geografiskt utspridd målgrupp. Våra pedagogiska utbildare visade hur man producerar webbaserad utbildning.

Sjukskrivningar är komplicerade ärenden. Det är många typer av information som skall samlas in och det är viktigt med forumuleringarna. För att göra alla inblandade i processen mera medvetna om vikten av förberedelsernas betydelse för att ett ärende skall få den utgång det är tänkt, behövde Försäkringskassan utbilda tusentals enskilda uppgiftslämnare på nästan lika många arbetsplatser utspridda över hela landet.

Försäkringkassan kontaktade oss som satte ihop ett skräddarsytt utbildningspaket då vi visade webbsidesproduktion, webbgrafik och förstås Macromedia Coursebuilder for Dreamweaver Extension.

Med den senare kan man snabbt och enkelt sätta samman interaktiva webbsidor som bygger på Javascript, utan att man behöver kunna Javascript. Man lägger lätt till interaktivitet till en webbsida som tex frågor med flera svarsalternativ, drag och släpp övningar, knappar, förklaringar, textinmatningsfält, dragreglage och tidsmätare.

På det viset kan man bygga upp webbaserad utbildning med små, billiga medel och med hög grad av interaktivitet utan att vara expert på webbutveckling.

Med "Action Managern" kan man sedan lagra vad användaren gjort, svarat och hur lång tid det tog i en databas.